SEO оптимизация

Оптимизация за търсачки (на английски: search engine optimization, SEO) е услуга, която помага за подобряване видимостта на вашия уеб сайт в търсачката. Всеки сайт се нуждае от грижа, съобразена с последните тенденции в оптимизирането за постигане на възможно най-добро присъствие в Интернет пространството.

SEO услуги и оптимизация през 2019 г.

Как Google оценява стойността на един сайт?

Google търсачката разчита на математически алгоритъм, за да даде оценка на популярността на уеб страниците. Тя взима предвид две основни неща: количеството и тежестта на входящите връзки, както и качеството на съдържанието на сайта. Google използва над 200 различни сигнала, като с помощта на отделни алгоритми (Hummingbird, Panda, Penguin и др.) усъвършенства своите методи за класиране на резултатите на всяка страница. Търсачката си служи с помощта на паяци/ crawlers, които обхождат и категоризират уеб пространството. Паяците разглеждат страниците на вашия сайт и ги запазват на обособен за търсачката сървър, докато втора програма, наречена „индексатор", извлича различна информация от изтеглената страница като думите, които съдържа, къде се намират те и значимостта на всяка от тях. Също така, фактор при класирането на сайта е персонализирането на резултатите от търсенията. При извършване на потребителско търсене Google взима предвид интересите и предпочитанията на потребителя с помощта на бисквитки.

Стратегии за SEO оптимизация

Изграждането на добрата SEO стратегия изисква много четене, време и проучвания, което включва не само оптимизация на HTML-кода, стрктурата и текстовее на уеб сайта, но и съобразяване на промените, които Google прави в алгоритмите си за подреждане на резултати. Нашият екип от SEO оптимизатори ще проучи и предложи надеждна SEO стратегия, съобразена с конкретната бизнес ниша и конкуренция в Google, за подобряване класирането на вашия сайт.

Вътрешна оптимизация (On-Page SEO)

On-page оптимизацията на сайта през 2016 включва набор от вътрешни фактори, по които Google преценява качеството на съдържанието на сайта. Те включват както добър копирайтинг; мета тагове, заглавия и описания и др; така и редица технически фактори като Sitemap, Alt тагове, WC3 стандарт, internal link-building; 301/302 редиректи и др. Добрият копирайтинг за интернет гарантира за доброто представяне на вашия сайт пред алгоритмите на Google. Съдържанието се преценява от търсачката чрез изчисляване на релевантността – плътност на ключовидте думи (фрази), свързани думи, индекс на цитиране на сайта или количество и качество на ресурсите с хипервръзка към сайта, както и данни за потребителското поведение на страницата. Copywriting-ът за SEO включва обаче не само написването на качествен, оригинален и уникален текст, съобразен с гореизброените правила, но и добавянето на подходящи заглавия, както и ключови думи в етикетите на уеб страницата. Добрият content е основата на един сайт, като може да подобри състоятелността на сайта в базата данни на търсачките. (tites, meta tags)

Външна оптимизация (Off-Page SEO)

Добрата off-page SEO оптимизация показва на Google, че сайтът е надежден и има добра репутация. Външната оптимизация представлява системно изграждане на авторитет на домейна на вашия сайт, както и подробно проучване на нишата и конкуренцията на вашия бизнес. Казано по-простичко, Google следи поведенческите фактори, като същевременно проверява къде и какво се споменава за вашия сайт по страниците на други уебсайтове и какво хората говорят в социалните мрежи. Добрата SEO стратегия за off-Page включва планирането и изграждането на хипервръзки (external link-building), както и на социални сигнали.