Storpool.com

Storpool предлага IT решение за системи за съхранение на данни и клауд услуга в помощ на бизнеса.
storpool-com

Цели

Клиентът искаше да достигне до повече таргетирани потребители и фирми, които биха се възползвали от предлаганата услуга.

  • Увеличение на трафика към сайта;
  • Увеличение на запитванията за предлаганите ИТ продукти;
  • Увеличение на телефонните обаждания;
  • Постигане на максимален ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Решението:

AdWords Search Campaign

С помощта на AdWords успяхме в рамките на 4 месеца да увеличим над 4 пъти посещенията на сайта, като същевременно отчетохме 3 пъти повече конверсии и значително повишен интерес към предлаганата услуга.