Qualityhouse.biz

Quality House предлага аутсорсинг услуги и инструменти за automated testing.
qualityhouse-biz

Цели:

Клиентът искаше да достигне до повече компании на световния пазар, интересуващи се от software testing и QA testing.

  • Увеличение на трафика към сайта;
  • Увеличение на запитванията за предлаганите аутсорсинг услуги;
  • Увеличение на телефонните обаждания;
  • Постигане на максимален ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Решението:

AdWords Search Campaign

AdWords Remarketing Campaign

С помощта на AdWords успяхме в рамките на 3 месеца да увеличим потребителския интерес спрямо предлагаите услуги и да повишим над 2 пъти генерираните запитвания на сайта.

Постигнахме изключително добра цена на клик благодарение на оптимизация на кампанията, което доведе до минимални рекламни разходи за клиента.