Londoncleanprof.co.uk

London Clean Professional е фирма за почистване на домове и офиси, обслужваща гр. Лондон, Англия.
londoncleanprof-co-uk

Цели:

Клиентът искаше да запознае по-широка аудитория с предлаганите услуги по почистване, като повиши потребителския интерес.

  • Увеличение на трафика към сайта;
  • Увеличение на запитванията за предлаганите услуги по почистване на домове, офиси и сгради;
  • Увеличение на телефонните обаждания;
  • Постигане на максимален ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Решението:

Facebook Advertising

С помощта на Facebook реклама увеличихме потребителския интерес и качествен трафик към сайта, в следствие на което се повиши два пъти броят на генерираните запитвания на сайта.