Interma-bg.com

Interma-bg.com предлага оборудване, апаратура и системи за обучение по европейски стандарти за профилирани училища и технически университети.
interma-bg-com

Цели:

Клиентът искаше да популяризира предлаганите продукти и да достигне до целевата аудитория с цел създаване на дългосрочни отношения с клиенти.

  • Увеличение на трафика към сайта;
  • Увеличение на запитванията за предлаганите продукти и техника за обучения;
  • Увеличение на телефонните обаждания;
  • Постигане на максимален ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Решението:

AdWords Search Campaign

С помощта на AdWords успяхме само за 3 месеца да увеличим над два пъти посещенията на сайта с качествен трафик и оттам отчетохме значително повишение на запитванията на сайта.
Постигнахме изключително добра цена на клик благодарение на оптимизация на кампанията, което доведе до минимални рекламни разходи за клиента.