ICare.bg

Care.bg е фирма, която предлага квалифициран персонал и услуги по грижа за деца, грижа за възрастни и грижа за домашни любимци.
carebg-com

Цели:

Клиентът искаше да увеличи трафика към сайта с цел популяризиране на услугите сред целевата аудитория на фирмата.

  • Увеличение на трафика към сайта;
  • Увеличение на запитванията за предлаганите услуги за грижа за деца, възрастни и животни;
  • Увеличение на телефонните обаждания;
  • Постигане на максимален ROI (възвръщаемост на инвестициите).

Решението:

AdWords Search Campaign

Facebook Advertising

С помощта на комбинация от AdWords и Facebook реклама успяхме само за 1 месец да увеличим тройно посещенията на сайта и да генерираме два пъти повече запитвания.
Постигнахме изключително добра цена на клик благодарение на оптимизация на кампанията, което доведе до минимални рекламни разходи за клиента.